Montessorı eğitim sistemi neyi amaçlar?

Montessori yönteminin özü, çocuğa önceden hazırlanmış bir çevrede kendi kendini geliştirebileceği şekilde hareket ve faaliyet özgürlüğü tanımayı amaçlayan, kendi kendine oluşan ve gelişen bir yöntem ve sistem anlayışıdır.
Çocuğa hazırlanmış bir çevrede, çocuğun kişiliğini oluşturması için özgürlük tanıyan, kişiliğinin gelişim sürecini destekleyen, çocuğun kendi onuru içerisinde bireyselleşmesi ve sosyalleşmesini ciddiye alan, bireye özgü adil bir eğitimdir.

Montessori eğitimi çocuğa ne kazandırır?

• Çocuk, kendi bireysel beceri ve ilgi alanında kendi hızıyla gelişir.
• Dikkatini yoğunlaştırmayı öğrenir.
• Çalışma isteğini ve zevkini geliştirir.
• Üretken olur.
• Toplumsal bir varlık olur.
• Kaygılarını en doğru şekilde nasıl dışa vurabileceğini öğrenir.
• Özgüvenini ve sorumluluk duygusunu geliştirir.
• Disiplini içselleştirir.
• Bir problemi nasıl tanımlayacağını ve onu çözmek için nasıl
çalışılacağını öğrenir.
• Kendisine, başkalarına ve materyallere karşı saygı duyar.

TAI-CHI

Çocuklar sürekli büyümeleri nedeni ile devamlı bir değişim halindedirler. Zihinleri ve vücutları hızla gelişmektedir; bu yüzden sürekli olarak değişen vücutlarına adapte olmaları, koordinasyon
ve denge sağlamaları gerekmektedir. Bir denge ve enerji sporu olan Tai Chi, çocuklardaki bu hızlı
değişime alışmayı kolaylaştırmaktadır.

Tai Chi sayesinde çocuklar daha güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olurlar; kas yapıları güçlenir ve dengeleri artar.
Tai Chi egzersizleri akıl ile vücudun, iskelet sistemi ile kasların ve sağ beyin ile sol beynin bütünleşmesini sağlar. Tai Chi hareketleri, değişim halindeki vücutları ile uyumlama sağlayan çocukların diğer sporları da korkusuzca yapabilmelerine olanak sağlar.

Tai Chi daha sakin olmayı, huzuru, ahengi ve kendine güvenmeyi öğretir.
Sorunlarına soğukkanlılıkla daha başka bir açıdan bakmalarını sağlar. Tai Chi sayesinde çocukların konsantrasyonları artar ve daha dikkatli olurlar.

2018 Elips Bilişim Tasarımıdır.